Tiedotteet

Uusia tiedotteita koskien lomatusten eritystilanteita ja rajaliikenteen määräysten muutoksista 14.5.

Uusissa tiedotteissa lisätietoa lomautuksen siirtämistä, sen keskeyttämistä tilapäisen työn johdosta, lomautuksen jatkamista ja lomautuksen päättämistä sekä  Suomen rajaliikennettä ...
Lue lisää

Helatorstaiviikon työaika ja arkipyhäkorvaukset

Helatorstai, tänä vuonna 21.5., lyhentää viikon säännöllistä työaikaa Au¬toalan kaupan ja korjaamotoiminnan työehtosopimuksen ja Autoalan toimihenkilöitä koskevan työehtosopimuksen ...
Lue lisää

Ajoneuvot on katsastettava myös poikkeusolojen aikana

Liikenne- ja viestintäministeriö (LVM) on juuri tiedottanut, että ajoneuvojen katsastamiseen ei tule lykkäystä koronan takia. Epidemian hillitsemisessä on ...
Lue lisää

Palkan vähentäminen vuorolomautuksissa – huomioi arkipyhäviikonloput

Toteutettaessa lomautus ns. vuorolomautuksina lomautusjaksojen ja työjaksojen (= viikkojen) vuorottelun muodossa työnantajan tekemän kuukausipalkan vähentämistapa on saattanut aiheuttaa ...
Lue lisää

Työttömyyskassan tarvitsemat tiedot, työnantajien toiminta

Työttömyyskassan tavoitteena on etuuksien maksaminen mahdollisimman nopeasti ja joustavasti myös kriisitilanteessa. Tämän  toteuttamiseksi työttömyyskassa tarvitsee työnantajilta tietoja, jotka ...
Lue lisää

Vuosiloman pitäminen 2020

Koronaviruspandemia on antanut perusteet muuttaa työlainsäädäntöä monilta osin. Vuosilomalaki on kuitenkin pidetty ennallaan ja alkavanakin lomakautena vuosilomien pitäminen ...
Lue lisää

Vakuutusyhtiöiden maksuajan lyhentäminen vauriokorjaamoiden toiminnan tukemiseksi

AKL ja suurimmat vakuutusyhtiöt ovat keskustelleet maksuajan lyhentämisestä vauriokorjaamoiden toiminnan tukemiseksi pandemiatilanteessa. Vakuutusyhtiöt pyrkivät helpottamaan vauriokorjaamoiden kassavirtaa lyhentämällä ...
Lue lisää

Liitolta uusia kriisitukipalveluja jäsenyrityksille

Pandemian synnyttämässä poikkeustilanteessa AAKL:n hallitus on tehnyt päätöksen lisätuesta jäsenyrityksilleen. Hallituksen tueksi on koottu nyt työryhmä, jonka tehtävänä ...
Lue lisää

Tietoa työsopimuslain ja yt-lain muutoksista 1.4.

Jäsenten tiedostoista löytyy selkeä kaavio lomautusmenettelystä sekä lisää tietoa koskien koeaikaa, määräaikaisessa työsuhteessa olevien lomauttamista ja takaisinottoaikaa koskevat ...
Lue lisää

Teknisten toimihenkilöiden lomautusilmoituslomake

Jäsenten tiedostoista löytyy nyt lomakepohja, jota voidaan käyttää Autoalan toimihenkilöitä koskevan työehtosopimuksen soveltamisen piirissä olevia toimihenkilöitä auto- ja ...
Lue lisää