Pääsiäisen 2021 työaika ja vaikutus vuosilomaan

Pääsiäisen aikaan sisältyy arkipyhiä, jotka lyhentävät viikon säännöllistä työaikaa Au­toalan kaupan ja korjaamotoiminnan työehtosopimuksen (pois lukien provisiopalk­kaiset automyyjät) ja Autoalan toimihenkilöitä koskevan työehtosopimuksen sovelta­misen piirissä olevilla työntekijöillä ja toimihenkilöillä. Pääsiäinen vaikuttaa myös vuosiloman pitämiseen.

Pääsiäinen sijoittuu tänä vuonna maalis-huhtikuun vaihteeseen viikoille 13 ja 14 si­ten, että pitkäperjantai on 2.4.2021 ja toinen pääsiäispäivä 5.4.2021.

Sijoitettaessa vuosilomia pääsiäisen ajalle pyhäpäiviä ei lasketa lomapäiviksi eli pitkäperjantaita, pääsiäispäivää ja toista pääsi­äispäivää. Vuosilomalain erityissäännöksen johdosta, pääsiäislauantai (3.4.2021) ei ole loma­päivä, vaikka se onkin arkipäivä. Joten pidettäessä vuosilomaa pääsiäisviikolla (viikko 13) lomapäiviä kuluu neljä ja pääsiäisen jälkeisellä viikolla (viikko 14) viisi.

Tutustu tarkemmin pääsiäisen työaikaa koske­viin määräyksiin ja pääsiäisen vaikutukseen vuosiloman pitämiseen.