Skip to content

KOULUTUSPÄIVÄ 26.11.2019

koulutus-kuva

Paikka: 26.11.2019 AEL, Kaarnatie 4, Malminkartano, 00410 Helsinki 
Koulutuspäivän asiakohdat muodostuvat ilmoittautuneiden aihevalintojen mukaisesti, joista valitaan kiinnostavimmat aihealueet. Alla olevien 1- 4 kohteiden läpikäyminen, joista ilmoittautuneet merkkaavat kaksi itseään kiinnostavimmat kohteet, numerolla 1 ja 2. Jos kaikki aihealueet ilmoittautuneilla ovat kiinnostavia niin järjestetään toinen koulutuspäivä, josta ilmoitetaan erikseen henkilökohtaisesti.

  1. Työnantajan velvollisuudet ja oikeudet eri tilanteissa mm. työsopimuksentekeminen ja perehdyttäminen, yt-menettely, työajansijoittaminen ma-la, työaikapankkikäytäntö, muutosturva jne.
  2. Mekaanikkojen palkkarakenne ja ylläpito, joka on mekaanikon palkkauksen perusta mm. Työnvaativuusryhmä, Henkilökohtainen lisä, josta muodostuu mekaanikon minimipalkka.
  3. Mekaanikon suorituspalkkaus, joka perustuu € / läsnäolotunti, tällä parannetaan korjaamon tuottavuutta ja tietysti myös mekaanikon kilpailukykyistä palkkatasoa.
  4. Mekaanikon palkkauksessa siirtyminen oikeaan kuukausipalkkaan, tällöin palkanlaskennassa ei tarvitse mekaanikollekaan laskea palkkaa enää tuntia kohden, jolloin mm. siirrytään sairausajan palkanlaskennassakin noudattamaan Autokaupantyöehtoja.

Kouluttajana toimii Toiminnanjohtaja Kari Rohkea Autoalan ja korjaamoiden liitto ry:stä.
Koulutus on tarkoitettu kaikille kaupallisen korjaamoiden esimiehille ja korjaamoyrittäjille

HUOM! Palkkara­kenne on yleissitova osa autoalan työehtosopimusta. On työnantajan velvolli­suus, että se on tehty oikein. Jos TES-tulkinnoissa tulee erimielisyyttä henkilöstön ja ay-liikkeen kanssa, ensimmäisenä kysytään, onko palkkara­kenne tehty ja kun­nossa.

Ennakkotehtävä

Jos olet valinnut itsellesi tärkeimmäksi kohdaksi mekaanikkojen palkkarakenteen ja ylläpidon tällöin osallistuja valmistautuu koulutukseen keräämällä lomakkeelle tarvittavat tiedot korjaa­mossa tehtävistä töistä ja työntekijöistään ennen koulutusta. Tarkemmat ohjeet tulevat ilmoittautumi­sen jälkeen.

Koulutusmaksu

Koulutusmaksu AAKL:n (www.aakl.fi) jäsenliikkeiden edustajilta on 330,00 € (alv 0 %) ja muilta 380,00 € (alv 0 %). Koulutuksen järjestäjä ei ole alv-velvollinen. Koulutuksen järjestäminen edellyttää vähintään 15 henkilön ryhmää. Jos samasta yrityksestä osallistuu useampi henkilö niin ensimmäisestä menee täysi osallistumismaksu ja seuraavista saa 10 %:n alennuksen. Hinta si­sältää koulutuksen, materiaalit, lounaan sekä aamu- ja iltapäiväkahvit.

Ilmoittautuminen
Sitovat ilmoittautumiset 20.11.2019 mennessä LINKIN kautta

Lisätiedot: Kari Rohkea, p. 040 522 5474 tai kari.rohkea@gmail.com

Tervetuloa!

AUTOALAN JA KORJAAMOIDEN LIITTO RY
Kari Rohkea
toiminnanjohtaja

Scroll To Top